n198-021.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
234

[s] 234

Under en barkbit på en björkstubbe.

7730 Harpalus quadripunctatus Dej.

Ovanpå en 3 år tidigare fälld asps
stubbe. Se nr 7429-7457.

7731-7736 Cossonus parallelepipedus Hbst
7737-7738 Stenichnus collaris Müll.

Ur kläckningslåda med asp.

7739

1 juni 1936 På träda vid Kannisto ladan.

7740 Pterostichus coerulescens L.
7741

14 juni 1936 Ovanpå en 3 år tidigare fälld
asps stubbe. Se nr 7429-7457.

7742-7752 Cossonus parallelepipedus Hbst
7753 Quedius xanthopus Er.

På Carduus.

7754 Larinus sturnus Schall.

På marken vid aspstubbe.

7755 Patrobus atrorufus Ström

På av gödselvatten fuktad lera i
Forshagen.

7756 Philonthus atratus Grav.
7757 Bembidion articulatum Panz.

Med slaghåv på ängen vid Turkkibacka.

7758 Phyllotreta atra F.

Kirjautuminen

Kielet