n198-024.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
237

[s] 237

30 juni 1936 Vid stranden av den östligaste
sjön. Stranden bestod av helt för-
multnad detritus.

7850 Carabus glabratus Payk.

26 juni 1936 Vid en liten bäck som föll ut i
Kutiojoki nära bron vid Ontonjoki.

7851 Cyhrus [Cychrus ?] caraboides L.

SALLA, VUORIKYLÄ

29 juni 1936 På en sandig spång.

7852-7857 Cicindela silvatica L.

SALLA, PYHÄKURU

30 juni 1936 Vid stranden av den östligaste
sjön under en stock.

7858 Pelophila borealis Payk.

SALLA, VUORIKYLÄ

1 juli 1936 På torr mark nära Purnulampi.

7859 Notiophilus aquaticus L.

KUUSAMO

7 juli 1936 I en sandgrop vid vägen mellan
Paanajärvi-Kuusamo kyrkoby.

7860 Notiophilus aquaticus L.

KUUSAMO, PAANAJÄRVI

6 juli 1936 Vid stranden av Mäntyjoki.

7861 Nebria gyllenhali Schönh.

Kirjautuminen

Kielet