n198-029.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
242

[s] 242

SALLA KYRKOBY

21 juni 1936 På rosenbuskar.

8046-8062 Acmaeops smaragdula F.
8063-8064 Acmaeops pratensis Laich.
8065-8066 Leptura inexpectata Janss. & Sjöb.

SALLA, VUORIKYLÄ

22 juni 1936 På husvägg.

8067 Stephanopachys substriatus Payk.
8068 Asemum striatum L.

På sandig stig.

8069 Corymbites melancholicus F.

Under barken av svampig liggande
björk.

8070 Tachyta nana Gyll.
8071 Cis boleti Scop.
8072 Cis hispidus Payk.

På Jänisjärvi strand.

8073 Pterostichus nigrita F.

På Vuorijoki strand.

8074 Aleochara lanuginosa Grav.
8075 Philonthus sphagnicola Sjöb. ? [merkki lisätty
8076 Anisotoma glabra Kugel. kynällä]
8077 Clivina fossor L.
8078-8080 Bembidion rupestre L.

Under barken av liggande tall.

8081-8086 Anisotoma glabra Kugel.
8087 Hylobius

Kirjautuminen

Kielet