n198-038.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
251

[s] 251

8471 Phaedon
8472 Phyllodecta polaris Schneid.
8473 Lochmaea
8474-8536 Crepidodera femorata Gyll.
8537 Chaetocnema sahlbergi Gyll.
8538 Deporaus betulae L.
8539-8540 Notaris aethiops F.
8541 Ceuthorrhynchus querceti Gyll.
8542 Rhynchaenus stigma Germ.

I sjönöd i ett i Purmulampi infallande
dike.

8543-8547 Liodes obesa Schm.
8548 Liodes
8549 Liodes obesa Schm.
8550 Cyrtusa subtestacea Gyll.
8551 Patrobus assimilis Chaud.

På stenig strand vid Vuorijärvi sjö.

8552-8555 Geodromicus plagiatus F.

I botten av ett i Purmulampi
utfallande dike.

8556 Stenus bilineatus J. Sahlb.

2 juli 1936 I sjönöd i ett i Purmulampi
utfallande dike.

8557-8558 Calathus melanocephalus L.
8559-8560 Liodes obesa Schm.
8561 Liodes picea Panz.

Med slaghåv längs med ett i Purmu-
lampi infallande dike.

8562-8565 Anthobium minutum F.
8566-8567 Stenus bifoveolatus Gyll.
8568 Malthodes
8569-8570 Malthodes maurus Gast.

Kirjautuminen

Kielet