n198-051.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
264

[s] 264

Springande på landsvägen vid rian.

266 Staphylinus erythropterus L.
267 Amara familiaris Duft.

I karaktärshuset.

268 Anobium confusum Kr.

I kläckningslåda med rönnstockar

269-273 Saperda scalaris L.

19 juni 1937 Med slaghåv vid stranden av Vanda å.

274 Gyrophaena affinis Sahlb.
275 Brachygluta haematica Leach
276 Anaspis thoracica L.
277 Dorytomus tortrix L.

På stranden av Vanda å.

278 Bembidion articulatum Panz.

20 juni 1937 Med slaghåv vid stranden av Vanda
å vid Turkkibacka äng.

279 Anthophagus caraboides L.
280 Podabrus alpinus Payk.
281-282 Cantharis pellucida F.
283 Cantharis livida v. rufipes Hbst
284 Elater ferrugatus Lac.
285-286 Oedemera virescens L.
287 Bruchus atomarius L.

På trädsvamp på granstubbe ovanför
beteshagen vid ån.

288-292 Gyrophaena boleti L.
293-295 Epuraea variegata Hbst
296 Cis jacquemarti Mell.

Kirjautuminen

Kielet