n198-053.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
266

[s] 266

8817 Bembidion quadrimaculatum L.
8818-8826 Geodryssus crenulatus Rossi
8827 Stenus formicetorum Mannh.
8828 Stenus boops Ljungh
8829-8839 Chaetarthia seminulum Hbst
8840 Philonthus trossulus Nordm.

På björk.

8841 Cryptocephalus pusillus L.
8842 Rhynchaenus rusci Hbst

aug. 1936

8843 Leptura rubra L.
8844 Pogonochaerus decoratus Frm.

HELSINGE, LINNA gård

5 jan. 1937 Sållning av rester av ett kajbo och
murket trä från en kullfallen asp
i parken vid ån.

8845 Euplectus
8846 Euplectus karsteni Reich.
8847 Ennearthron cornutum Gyll.
8848-8853 Plegaderus caesus Hbst
8854 Phyllodrepa nigra Grav.
8855 Phyllodrepa
8856 Phyllodrepa
8857-8858 Phyllodrepa nigra Grav.
8859 Euplectus

KUOPIO

14 juni 1936 På vägen till begravningsplatsen.

8860 Amara bifrons Gyll.

Kirjautuminen

Kielet