n198-204.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
416

[s] 416

Sållning av samma stock vid Stor-
mossen som 30.4.1940, nu övergiven.

8884 Pteryx suturalis Heer
8885 Acrotrichis rugulosa Rossk.
8886 Philonthus trossulus Nordm.
8887 Bythinus validus Aubé

Stormossen.

8888 Cicindela campestris L.
8889 Diaperis boleti L.

HELSINGFORS

22 maj 1941 Under stenar vid Havshamnen.

8890 Harpalus aeneus F.
8891-8900 Amara aenea De G.

HELSINGE, LINNA GÅRD

28 juni 1941 Ur kajbo från asp fälld samma
dag vid Turkkibacka.

8901-8903 Trox scaber L. (126 st)

11 april 1941 Under barkflisor på stående gran.

8904-8908 Corticarina

26 juni 1941 Ur kläckningslåda med asp.

8909-8950 Trypophloeus asperatus Gyll.

Kirjautuminen

Kielet