n198-109.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
321

[s] 321

29 maj 1939 Sållning av bark och mossa umder [under] torr stående asp i parken vid ån.

2919 Badister bipustulatus F.
2920-2923 Ptenidium nitidum Heer
2924-2926 Acrotrichis intermedia Gillm.
2927 Baeocrara variolosa Muls.
2928-2929 Othius punctulatus Goeze
2930 Philonthus decorus Grav.
2931 Atheta pilicornis Thoms.
2932 Tachinus laticollis Grav.
2933-2934 Stenichnus collaris Müll.
2935 Cryptocephalus pseudodentatus Bruce
2936-2949 Atomaria fuscicollis Mannh.

På stranden av Vanda å vid bäcken.

2950-2954 Bembidion articulatum Panz.
2955 Bembidion rupestre L.
2956 Agonum assimile Payk.
2957 Stenus biguttatus L.
2958 Stenus boops Ljungh
2959 Soronia grisea L.

I murken björkstubbe i beteshagen vid ån.

2960-2961 Agathidium seminulum L.
2962 Cis comptus Gyll.

I saven på björkstubbe i beteshagen vid ån.

2963 Philonthus varians Payk.
2964 Globicornis marginata Payk.
2965-2966 Soronia grisea L.

På sågad blandved vid rian.

2967 Thanasimus formicarius L.
2968 Haplocnemus pini Redtb.
2969 Pityogenes chalcographus L.

Kirjautuminen

Kielet