n21-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

207-209 Irkutsk 4 VI
210-213 Shigalova 8 VI under stenar och i slam vid Lena [”Lena sup.” kirjoitettu lyijykynällä paikan yläpuolelle]
214-219 Shigalova 8 VI under stenar ofvanför öfversv. omr.
220-225 Shigalova 8 VI i blommor af Spiraea Chamaedryfolia
226-227 Shigalova 8 VI på Populus tremula
228-231 Shigalova 8 VI på talltimmer
232-281 Shigalova 8 VI
283-287 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI under stenar vid flodstranden [”Lena sup.” kirjoitettu lyijykynällä paikan yläpuolelle]
288-292 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI i slam vid flodstranden
293 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI i blommor af Trollius asiaticus.
294-299 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI i blommor af Spiraea chamaedrys
300-351 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI bland gräs och örter på strandvallen

[ei sivunumeroa]

352-357 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI på sandig, gräsbevuxen elfstrand
358 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI i spillning
359-377 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI på buskar och örter vid Lena-stranden
378 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 VI på Phlomis tuberosa
379-385 Shigalova 8 VI slammig Lena-strand
386-387 Ust-Ilga 9 VI [”Lena sup.” kirjoitettu lyijykynällä paikan yläpuolelle]
388-403 Mellan Ust-Ilga och Suvova 9-10 VI under stenar och i slam vid vattenranden [”Lena sup.Shiganova ” kirjoitettu lyijykynällä paikan yläpuolelle]
404-418 Mellan Ust-Ilga och Suvova 9-10 VI under stenar på bon[?], med lågt gräs bevuxen[?] flodbrant [sivu on revennyt täällä]
419-455 Mellan Ust-Ilga och Suvova 9-10 VI på örter och buskar på flodbranten
456-461 Mellan Ust-Ilga och Suvova 9-10 VI på Salix-buskar
462 Mellan Suvova och Ama[Amalui] [jatkuu] ["Lena sup. Ust-Kut" on kirjoitettu lyijykynällä paikian yläpuolelle]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet