n21-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

711-726 Ust-Kut 12 VI ängsmark
727-730 Ust-Kut 12 VI från gles gräsvegetation i djup Larix-taiga
731-742 Ust-Kut 12 VI under löf och mossa vid kanten af en liten bäck i djup Larix-taiga med frusen jord ca 1 dm under ytan.
743-746 Ust-Kut 12 VI i björksaft vid roten af en stubbe
747-765 Ust-Kut 12 VI under Hypnum proliferum i djup Larix-skog.
766 Ust-Kut 12 VI fr. gräsmatta i löfskog vid flodstranden.
767-795 Ust-Kut 12 VI ängsmarker
796-800 Ust-Kut 13 VI i spillning på sandmarker.
801-804 Ust-Kut 13 VI i blommor.
805-810 Ust-Kut 13 VI på Larix-stammar.
811-813 Ust-Kut 13 VI under Larix i bäck[?]
814-815 Ust-Kut 13 VI på nyss skala- [jatkuu]

[Ei sivunumeroa]

[jatkoa] de Larix- stammar.
816 Ust-Kut 13 VI på Crepis tectorum på torr backe.
817-821 Ust-Kut 13 VI under stenar och Thymus på torr sandig backe
823 Ust-Kut 13 VI på Populus tremula
824-844 Ust-Kut 13 VI.
845-856 Ust-Kut 13-14 VI under stenar på sandig flodstrand.
857 Ust-Kut 13 VI under djupt liggande stenar på sandiga flodbranter ofvanför öfversvämmningsområdet.
858-862 Ust-Kut 13 VI i kadaver
863 Ust-Kut 13 VI under stenar på sandiga lokaler frq.
864-901 Ust-Kut 13-14 VI
902-909 Kotschegoroffskaja 18 VI [”Lena sup. endast” kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle]
910 Kotschegoroffskaja 18 VI i Anemone silvestris-blommor

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet