n21-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1132-1136 Jakutsk 22/VI på steppen.
1137-1138 Jakutsk 25-26/VI under torr kospillning på steppen.
1139 Jakutsk 25-26/VI i skogarna allmän starkt bitande.
1140 Jakutsk 25-26/VI santhaltig jord på steppen.
1141 Jakutsk 25-26/VI Spiraea salicifolia.
1143-1144 Jakutsk 25-26/VI allm. på torra stepper.
1145-1150 Jakutsk 25-26/VI nedfallna i grop i tallskog på sandmark.
1151 Jakutsk 25-26/VI på gräsmark på steppen.
1152-1155 Jakutsk 25-26/VI under träbitar på sank sjöstrand.
1156-1159 Jakutsk 25-26/VI se 1145-1150.
1160 Jakutsk 25-26/VI på sandstepp.
1161-1164 Jakutsk 25-26/VI på steppen under torkad kospillning.
1165-1174 Jakutsk 25-26/VI se 1152-1155.
1175-1176 Jakutsk 25-26/VI under torr kospill- [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkoa:] ning på torra steppmarker.
1177 Jakutsk 25-26/VI saltstepp.
1178-1197 Jakutsk 25-26/VI på lerig strand af en liten sjö.
1198-1201 Jakutsk 25-26/VI i steppsjö med gräsvegetation kring stränderna
1202-1209 Jakutsk 25-26/VI i spillning på steppen
1210-1211 Jakutsk 25-26/VI under löf vid stranden af steppsjö.
1212-1215 Jakutsk 25-26/VI på gräs på steppen.
1216 Jakutsk 25-26/VI på saltstepp.
1217 Jakutsk 25-26/VI under löf vid stranden af steppsjö.
1218 Jakutsk 25-26/VI i blommor af Rosa, Thermopsis och Papaver på steppen.
1219 Jakutsk 25-26/VI dyig sjöstrand.
1220-1226 Jakutsk 25-26/VI under torr kospillning på steppen.
1227-1230 Jakutsk 25-26/VI dyig sjöstrand.
1231 Jakutsk 25-26/VI på Typha.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet