n21-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2480-2485 Holme nära Nikolskaja 9/VII (Cajander)
2486-2520 Holme nära Nikolskaja 9/VII på ängsmarker
2521-2543 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII vinddrifna på sandig strand
2544 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII på Artemisia sp.
2545 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII under löf o Salix buskage
2546-2548 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII under träbitar på fuktig ängsmark.
2549-2550 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII under löf i Salix-buskage
2551-2557 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII dyig flodstrand.
2558-2559 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII från gräs på fuktig äng.
2560 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII under Salix-löf på fuktigt ställe
2561-2568 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII under Salix-löf på dyig jord i Salix-buskager.
2569-2576 Holmen 2 norr om Nikolskaja [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med. 10/VII
2577-2583 Holme i närheten af Bardeljah [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med endast 63° 11/VII på Salix viminalis.
2584-2586 Holme i närheten af Bardeljah [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med endast 63° 11/VII på ängsmark.

[ei sivunumeroa]

2587-2589 se 2577-2583.
2590 Nära Bardeljah 11/VII på sandig Lena i strand.
2591-2606 Nära Bardeljah 11/VII på högra fastlandsstranden i smärre vattensamlingar, bevuxna med Hypnaecer och Carices på myrmarker i taigan.
2607-2611 Nära Bardeljah 11/VII under trästammar i ganska torr Larix-taiga.
2612 Nära Bardeljah 11/VII sandig hög strandbrant.
2613-2614 Nära Bardeljah 11/VII sandig flodstrand.
2615-2617 Nära Bardeljah 11/VII under träbitar i täta buskmarker med dyjord inom öfversvämningsområdet.
2618 Nära Bardeljah 11/VII under mossa i taiga
2619-2622 Nära Bardeljah 11/VII på Salix.
2623 Nära Bardeljah 11/VII på björk.
2624-2625 Nära Bardeljah 11/VII i smärre stagnerande vattensamlingar på sandiga, [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet