n21-018.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

3157 Ust. Aldan 16/VII i svamp. (C.)
3161 17 verst n. om Aldan 18/VII under barken af Larix (C.)
3162-3164 17 verst n. om Aldan 18/VII på Larix-stammar.
3165-3171 17 verst n. om Aldan 18/VII
3172 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII under trästammar i gles, bränd skog med högt gräs på bergets topp.
3173 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII på Salix viminalis
3174-3175 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII i blommor af Pedicularis euphrasioides och Campanula punctata.
3176 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII se no 3172.
3177-3179 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII under stenar på de torra, branta sluttningarna mot Lena.
3180 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII under Larix-bark.
3181-3185 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII på buskar.
3186-3189 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII flygande.
3190 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII under småsten vid Lena-stranden under berget.
3191 Batyhin (Dschåbdja) [yläpuolelle lisätty:] Lena med. 20/VII under löf vid bäckdal.

[ei sivunumeroa]

3192-3196 Batyhin 20/VII på torra sluttningar.
3197-3198 Mellan Aldan och Betylim [yläpuolelle lisätty:] Ust Aldan 19/VII under barken af gran.
3199-3227 Mellan Aldan och Betylim [yläpuolelle lisätty:] Ust Aldan 19-20/VII under löf och mossa i taigan.
3228 Mellan Aldan och Betylim [yläpuolelle lisätty:] Ust Aldan 19-20/VII på Larix-barr.
3229-3230 Mellan Aldan och Betylim [yläpuolelle lisätty:] Ust Aldan 19-20/VII under bark (?)
3231-3232 Mellan Aldan och Betylim [yläpuolelle lisätty:] Ust Aldan 19-20/VII i träsvampar.
3233 Mellan Aldan och Betylim [yläpuolelle lisätty:] Ust Aldan 19-20/VII flygande.
3234-3239 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII på blomsterrika flodbranter.
3240-3274 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII på gräs och blommor vid fjällrötterna inom skogsregionen.
3275 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII på Larix-stammar.
3276 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII på sandig Lena-strand.
3277-3287 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII i rutten Boletus.
3288 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII under mossa vid fjällbäck.
3289-3293 Mont. Verhojansk [yläpuolelle lisätty:] Lena med, Ust Vilni 22/VII under stenar på torra fjällsluttningar.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet