n21-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa.]

3294 Batyhin Ust Vilui 22 /VII på Artemisia sp. på fjällsluttningarna.
3295-3296 Ust Vilui 23 /VII på Larix-stammar.
3297-3303 Ust Vilui 23 /VII flygande inom fjällregionen.
3304-3307 Ust Vilui 23 /VII i blommor af Silene jenisseense inom fjällregionen.
3308-3309 Ust Vilui 23 /VII under stenar vid kanten af snödrifva i fjällregionen.
3310-3313 Ust Vilui 23 /VII på Betula nana inom fjällregionen.
3314-3325 Ust Vilui 23 /VII flygande på torra sluttningar inomn nedre subalp. regionen
3326-3330 Ust Vilui 23 /VII i blommor af Hedysarum obscr.
3331-3384 Ust Vilui 24 /VII från örter, gräs och buskar på flodbranterna.
3385-3388 Ust Vilui 24 /VII på Salix viminalis.
3389-3395 Ust Vilui 24 /VII i blommor af Heracleum barbatum.
3396-3398 Ust Vilui 24 /VII på Hedysarium obscurum.

[Ei sivunumeroa.]

3399 Ust Vilui Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII blommor af Heracleum barbatum.
3400 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII i murket trä.
3401-3431 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII under småsten och mossa vid fjällbäck.
3432 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII på Salix viminalis.
3433 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII på nyss afhuggna Larixstammar
3434 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII under stenar på torra flodbranter.
3435-3436 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII under löf i taiga.
3437-3440 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII från gräs vid flodbrant.
3441-3444 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII fjällsluttningar, subalpina
3445-3476 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII från örter och buskar på flodbranter.
3477-3482 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII flygande.
3483 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII under stenar på fjellsluttning i subalpina reg.
3484-3485 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII i blommor.
3486-3487 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII på nyss huggna Larix'ar.
3488-3495 Ust Vilni Lena med. Mont. Verhojansk 24 /VII under granbark.

Kirjautuminen

Kielet