n21-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

252-254 Myss Tolstoj Fl. Mezen 18.VI. under mossa
255-262 Tschisha Kanin 21.VI. under stenar m.m. på sandig, med Elymus bevuxen hafsstrand.
263-268 Tschisha Kanin 21.VI. under mossa vid tundra-bäck.
269 Tschisha Kanin 21.VI. i små tundravattens.
270-271 Ness Kanin 18.VI. i små Hypnum-vatten
272-290 Parusnoje ozero - Gorby Kanin 24.VI. i Hypnum-vattens. på tundran
291 Tschosha-mynningen Kanin 23.VI. i små saltvattensamlingar
292 Gorby Kanin 24.VI under träbitar på gräsbevuxen mark
293 Tschoscha Kanin 23.VI under gräs vid tundra-randen
294 Suhoje ozero Kanin 23.VI på Salix
295-305 Tschoscha Kanin 22.VI. under torkadt gräs på gränsen mellan öfversv.-omr. och tundran.

[ei sivunumeroa]

306-323 Mellan Parusnoje ozero och Gorby, 24.VI. under växtaffall vid kanten af snödrifva.
324-335 Parusnoje ozero 21.VI. under mossa vid tundrabäck.
336-337 Gorby 24.VI.
338-354 Tschisha 20.VI. under mossa och löf vid tundrabäck.
355 Tschisha 20.VI. på Salix-blommor.
356 Tschisha 20.VI. blommor af Petas. frigidus
357-413 Tschisha 25.VI. på Salix-buskar och örter på tundran.
414 Tschisha 25.VI. i Rubus chamaemorus -blommor.
415-434 Tschisha 25.VI. under mossa och löf vid Salix-buskar.
435-439 Tschisha 25.VI. på Salix-buskar.
440-450 Tschisha 25.VI. i små, grunda Hypnum-vattens. bland Salix-buskar.

Kirjautuminen

Kielet