n198-118.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
330

[s] 330

På stående asp i beteshagen vid bäcken.

3377 Dromius agilis F.
3378-3379 Brachytarsus nebulosus Forst.

21 juni 1939 På landsvägen vid Byända.

3380 Amara montivaga Sturm

Ur kläckningslåda med asp.

3381 Dendrophilus punctatus Hbst
3382 Mycetochara axillaris Payk.

24 juni 1939 Vid letandet efter daggmask bakom uthuset.

3383 Amara familiaris Duft.
3384-3390 Harpalus seladon Schaub.
3391 Philonthus chalceus Steph.
3392 Quedius fuliginosus Grav.

På Scrophularia nodosa i äppelträdgården.

3393-3397 Cionus hortulanus Geoffr.
3398-3399 Cionus scrohulariae L.

25 juni 1939 Ur kläckningslåda med asp.

3400 Necydalis major L.

På Scirpus silvaticus vid stranden av Vanda å.

3401-3438 Donacia antiqua Kunze
3439 Donacia aquatica L.

På Nuphar luteum i Vanda å.

3440-3444 Donacia crassipes F.

Kirjautuminen

Kielet