n198-152.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
364

[s] 364

20 juni 1940 Under stenar i äppelträdgården.

5570 Carabus nemoralis Müll.
5571 Badister bipustulatus F.

21 juni 1940 På vägen från ladugården till Bergladan.

5572-5573 Amara montivaga Sturm

Med slaghåv vid kanten av vägen (till Bergladan).

5574 Corymbites aeneus L.
5575 Lema cyanella L.
5576 Gastroidea polygoni L.
5577-5578 Chaetocnema mannerheimi Gyll.
5579-5580 Cassida
5581 Tychius
5582 Phytonomus

21 juni 1940 På upphuggen sälg

5583 Epuraea florea Er.
5584-5586 Cryptorrhynchidius lapathi L.

På trädsvamp på granstubbe.

5587 Bolitobius lunulatus L.
5588-5589 Pocadius ferrugineus L.

Med slaghåv vid Turkkibacka.

5590 Cantharis pellucida F.
5591 Athous subfuscus Müll.
5592 Cryptocephalus labiatus L.

22 juni 1940 Sållning av svampig aspbark från liggande asp i parken
vid ån.

5593-5594 Agathidium badium Er.
5595 Agathidium nigripenne Er.

Kirjautuminen

Kielet