n198-155.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
367

[s] 367

På granstockar.

5679 Tetropium castaneum L.

Med slaghåv.

5680 Cryptocephalus moraei L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

25 juni 1940 På aspstam i allén vid rian.

5681 Poecilonota variolosa Payk.

Med slaghåv i parken vid ån.

5682 Atheta orphana Er.
5683 Cantharis nigricans Müll.
5684-5686 Malthodes minimus L.
5687 Phyllodecta vitellinae L.
5688 Phyllobius

26 juni 1940 På aspstam i allén vid rian.

5689 Xylotrechus rusticus L.

I bäcken vid beteshagen.

5690 Helophorus granuiaris L.
5691-5692 Gyrinus natator v. substriatus Steph.
5693 Charopus flavipes Payk.
5694-5703 Helmis maugei Bed.

27 juni 1940 I bäcken vid beteshagen.

5704-5710 Deronectes halensis F.
5711 Hister

I Vanda å vid bäckens mynning.

5712-5715 Laccophilus hyalinus De G.
5716 Agabus congener Thunb.
5717 Helophorus flavipes F.

Kirjautuminen

Kielet