n198-162.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
374

[s] 374

SIBBO, LÖPARÖ

7 juli 1940 Med slaghåv.

5987 Agrilus mendax Mannh.
5988 Leptura inexspectata Janss. & Sjöb.
5989 Donacia impressa Payk.
5990 Crypto-cephalus labiatus L.
5991-5992 Apion
5993-5994 Apion
5995 Ceuthorrhynchus

Vid roten av en gammal sälg.

5996 Lamia textor L.

Sållning av murket trä ur en sälg.

5997 Caenoscelis subdeplanata Bris.
5998 Quedius scitus Grav.
5999 Dorytomus taeniatus F.

Ur stillastående vatten i ett dike.

6000 Hydroporus
6001-6002 Agabus congener Thunb.
6003-6004 Hydrochus elongatus Schall.
6005 Hydrochus brevis Hbst
6006 Enochrus affinis Thunb.
6007 Berosus luridus L.

Med slaghåv på Solanum dulcamara.

6008 Ctesias serra F.
6009-6018 Psylliodes affinis Payk.
6019 Apion
6020 Rhinoncus

SIBBO, KITÖ

7 juli 1940 I Malaise”s insektfälla.

6021 Amara lunicollis Schiödte

Kirjautuminen

Kielet