n198-164.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
376

[s] 376

9 juli 1940 Hed slaghåv i parken vid ån.

6068 Malthodes minimus L.
6069-6070 Malthodes spathifer Kies.
6071 Mordellistena pumila Gyll.

Med slaghåv vid Bergladan.

6072 Trachys nana Payk.
6073 Olibrus bicolor F.
6074 Cryptocephalus exiguus Schneid.
6075 Coenorrhinus
6076 Apion
6077 Apion
6078 Apion
6079 Apion
6080 Rhynchaenus rusci Hbst
6081 Rhynchaenus iota F.

På björksvamp på stubbe vid Turkkibacka.

6082 Aleochara fumata Grav.
6083 Bolitophagus reticulatus L.

På fönstret i uthuset.

6084 Cryptophagus querceti Suffr.

På aspstammar i allén vid Turkkibacka.

6085-6089 Agrilus ater L.
6090 Acanthoderes clavipes Schrk

Ur puppvaggor ur liggande asp i parken vid ån.

6091-6092 Xylotrechus rusticus L.
6093 Saperda perforata Pall.

Kirjautuminen

Kielet