n198-210.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
421

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 421

19 juni 1941 Ur kläckningslåda med asp.

242-243 Saperda perforata Pall.

20 juni 1941 Ur kläckningslåda med asp.

244-245 Saperda perforata Pall.

På aspvedtrave ovanför äppelträd-
gården.

246 Hylobius piceus De G.
247 Xyleborus dispar F.

Inomhus.

248 Ptiliolum fuscum Er.

På gångstig i parken.

249 Harpalus quadrimaculatus Dej.

På granstubbe ovanför beteshagen.

250 Tetropium castaneum L.

Flygande vid växthuset.

251-252 Magdalis

På trädsvamp på björkstubbe i allén
vid Turkkibacka.

253 Oxytelus nitidulus Grav.
254 Euplectus nanus Reich.

Sållning under liggande asp i parken
vid ån.

255-256 Agathidium bicolor J. Sahlb.
257 Stenichnus collaris Müll.
258 Pteryx suturalis Heer

Kirjautuminen

Kielet