n198-216.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
427

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 427

2 juli 1941 Ur kläckningslåda med stock från
asp fälld 28.6.1941

487-488 Acanthoderes clavipes Schrk

På vägen till rian.

489 Amara similata Gyll.
490 Harpalus quadripunctatus Dej.

I uthuset vid äppelträdgården.

491 Hister striola Sahlb.

Med slaghåv i parken vid ån
kl. 20-20,30.

492 Gyrophaena affinis Sahlb.
493 Gyrophaena
494 Atheta dubiosa G. Benick
495-499 Brachygluta haematica Leach
500 Malthodes minimus L.
501 Malthodes fuscus Waltl
502 Atomaria wollastoni Sharp
503 Apion virens Hbst
504 Tychius

3 juli 1941 Ur kläckningslåda med asp.

505 Acanthoderes clavipes Schrk

Ur kläckningslåda med sälg fälld
föreg. dag.

506-508 Saperda similis Laich
509 Magdalis

På asp fälld 28.6.1941.

510 Poecilonota variolosa Payk.

Kirjautuminen

Kielet