n198-225.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
436

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 436

745 Alosterna tabacicolor De G.
746 Leptura maculicornis De G,

20 juli 1941 Ur kläckningslåda med asp.

747 Nudobius lentus Grav.
748-751 Cartodere filiformis Gyll.

Med slaghåv på buskar vid Backladan.

752 Cantharis livida v. rufipes Hbst
753 Podabrus alpinus Payk.
754 Rhagonycha atra L.
755-756 Malthodes guttifer Kies.
757 Alosterna tabacicolor De G.
758 Strangalia quadrifasciata L.
759 Clytra quadripunctata L.
760 Cyaniris flavicollis Charp.
761 Cryptocephalus sexpunctatus L.
762 Cryptocephalus aureolus Suffr.
763 Melasoma aenea L.
764 Bruchus
765-766 Coenorrhinus tomentosus Gyll.
767 Byctiscus
768 Cryptorrhynchidius lapathi L.

Med slaghåv på vägen från stallet
till Backladan.

769 Oxytelus nitidulus Grav.
770 Cantharis fulvicollis F.
771-773 Malthodes guttifer Kies.
774 Agrilus
775 Scirtes
776 Meligethes viduatus Heer
777 Brachypterolus pulicarius L.
778 Trichius fasciatus L.
779-780 Strangalia me1anura L.
781 Cyaniris flavicollis Charp.
782 Cryptocephalus labiatus L.
783 Phytodecta viminalis L.
784 Rhynchaenus testaceus Müll.

Kirjautuminen

Kielet