n198-233.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
444

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 444

Sållning av bohålighet från asp
fälld samma år.

1227-1228 Philonthus
1229 Euplectus nanus Reich.
1230 Orthoperus atomus Gyll.
1231 Gnathoncus buyssoni Auzat
1232-1233 Cerylon fagi Bris.
1234 Trox scaber L.

Ovanpå aspstubbar i parken vid ån.

1235-1236 Pterostichus niger Schall.
1237-1238 Pterostichus aethiops Panz.
1239 Agonum assimile Payk.

Under och på murken liggande asp
i parken vid ån.

1240-1241 Carabus hortensis L.
1242-1244 Pterostichus vulgaris L.
1245 Pterostichus aethiops Panz.
1246 Agonum
1247 Harpalus quadripunctatus Dej.
1248-1249 Scaphosoma boreale Lbl.
1250 Proteinus brachypterus F.
1251 Stenus impressus Germ.
1252-1255 Philonthus expectatus Smet.
1256 Conosoma
1257 Gyrophaena
1258 Gyrophaena
1259-1260 Leptusa
1261 Atheta linearis Grav.
1262 Epuraea variegata Hbst
1263 Cryptophagus badius Sturm

Sållning av murket svampigt trä ur
liggande asp i parken vid ån.

1264 Pterostichus aethiops Panz.
1265-1266 Ptinella tenella v. gracilis Gillm.
1267-1274 Pteryx suturalis Heer

Kirjautuminen

Kielet