n198-268.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
479

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 479

26 juni 1942 Ur kläckningslåda med aspbark
från asp fälld 1941 vid Turkki-
backa.

3397 Agrilus ater L.

Ur kläckningslåda med asp.

3398-3399 Saperda perforata Pall.

På aspstubbe i parken vid ån.

3400 Pterostichus oblongopunctatus F.

27 juni 1942 Ur kläckningslåda med aspbark
från asp fälld 1941 vid Turkkibacka.

3401 Agrilus ater L.

MARIEHAMN

27 juni 1942 I liten vattensamling med
Sphagnum.

3402-3406 Hydroporus melanarius Sturm

I liten nästan vegetationsfri vatten-
samling.

3407-3408 Ilybius fuliginosus F.
3409 Agabus bipustulatus L.

JOMALA, nära Mariehamns norra gräns.

27 juni 1942 Under barken av liggande askstock.

3410-3474 Hylesinus fraxini Panz.

I mjuk träsvamp på hög aspstubbe.

3475 Cis hispidus Payk.
3476 Cis comptus Gyll.

Kirjautuminen

Kielet