n198-270.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
481

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 481

Under stenar längsmed en väg.

3576 Harpalus seladon Schaub.
3577-3579 Harpalus pubescens Müll.
3580 Harpalus aeneus F.
3581 Harpalus latus L.
3582 Harpalus quadripunctatus Dej.
3583 Amara consularis Duft.
3584 Prosternon tesselatum L.
3585 Hister bissexstriatus F.

Sållning under en sälg nära Möckelö
sydöstra udde.

3586-3588 Megasternum boletophagum Marsh.
3589 Acrotrichis fratercula Matth.
3590 Tachinus rufipes De G.
3591 Corticarina fuscula Gyll.

Sållning av tång på sandstrand nära
Möckelö sydöstra udde.

3592 Bembidion quadrimaculatum L.
3593-3595 Cercyon analis Payk.
3596 Megasternum boletophagum Marsh.
3597-3601 Acrotrichis fratercula Matth.
3602 Stenus atratulus Er.
3603 Philonthus
3604 Quedius umbrinus Er.
3605 Mycetoporus splendidus Grav.
3606 Amischa
3607-3609 Corticaria impressa Ol.
3610-3613 Anthicus ater Panz.
3614 Anthicus antherinus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

28 juni 1942 Kläckta ur puppor tagna från liggan
de asp i parken vid ån.

3615-3616 Saperda perforata Pall.

Kirjautuminen

Kielet