n199-011.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
745

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 745

7666 Paramysia oblongoguttata L.
7667 Exochomus 4-pustulatus L.
7668-7669 Pogonochaerus decoratus Frm.
7670 Anthonomus varians Payk.
7671 Brachonyx pineti Payk.

10 juni 1950 På unga aspar på vägen till båt-
bryggan.

7672 Melasoma tremulae F.
7673 Phytodecta rufipes De G.

På upphängda nät vid stranden.

7674 Anatis ocellata L.

SIBBO, LÖPARÖ

10 juni 1950 Med slaghåv vid hästhagen.

7675 Cryptocephalus coryli L.
7676 Polydrosus flavipes De G.
7677 Rhinoncus

SIBBO, KITÖ

11 juni 1950 Under barken av grenar från samma
dag fälld gran.

7678 Dromius agilis F.
7679-7693 Laemophloeus alternans Er.
7683 L. abietis Wank 7687 L. abietis Wank [lisätty kynällä]

7694-7723 Pityophthorus micrographus L.
17 juni 1950 Under barken av grenar från den
11.6.1950 fällda granen.

7724-7734 Laemophloeus alternans Er.
7735-7786 Pityophthorus micrographus L.

Kirjautuminen

Kielet