n199-016.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
750

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 750

7976 Mycetoporus splendidus Grav.
7977 Oxypoda haemorrhoa Mannh.
7978 Dinarda dentata ssp. hagensi Wasm.

På liggande murken björk.

7979 Corticaria crenicollis Mannh.

På björkved.

7980 Cis boleti Scop.

Under barken av liggande gran.

7981 Quedius laevigatus Gyll.

Med slaghåv på Betula nana-kärr.

7982-7984 Podistra pilosa Payk.
7985 Rhagonycha
7986 Cryptocephalus parvulus Müll.
7987 Galeruca

Med slaghåv längsmed landsväg.

7988 Malthodes
7989 Corymbites
7990 Meligethes aeneus F.
7991 Calvia 14-guttata L.
7992 Trichius fasciatus L.
7993 Pogonochaerus fasciculatus De G.
7994 Cryptocephalus labiatus L.
7995-7996 Galeruca
7997 Deporaus betulae L.
7998 Rhynchaenus stigma Germ.

På björk.

7999 växtstekel

Kirjautuminen

Kielet