n1-002.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1

erg 1872 pag. 192 alla ordn. (?)ärsk. Tavast. Öb.b. Ö. Finl.
1874 - 204 — — — Ruovesi (?)ocken
berg 1882 - 214 coleoptera P.jok. Kuhm. Jämsä
— - 224 — W. (?)trand Taipalsaari.
— - 226 Lepidoptera (?????????????)
— - 230 ofr. ordn. (?????????)
vald 1880 - 234 Coleoptera Ryska Karelen R. Lappm.
— - 242 Hemiptera " " "
— - 244 Bombi " " "
— - 245 öfr. ins. ordn. " " "
1881 - 247 coleoptera Norra Karelen
— - 266 Hemiptera " "
— - 270 Hymenoptera " "
— - 273 öfr. ordn. " "
1882 - 276 Coleoptera Kemi Lapp ark
— - 287 Hemiptera " "
— - 291 öfr. ordn. " "

Diptera Helsingfors 1860 Palmén

No Helsingfors 1860. (blott Diptera) Nummer svart på hvitt papper.
1. J. April 11. —
2. — 11. på väggar i solbaddet.
3 - 5. — 11. —
6. — 13. på fönster
7-9. — 14 - 17. —
10. — 18. —
11 - 12. — 28. i Botaniska Orangerierna.
13 - 18. — 28. i Kajsaniemi park.
19 - 26. — 29. på en mullhög.
27. - 28. Maj 6. – D – D
29. — 9. på fönster
30. — 9. på en enrisbuske.
31 - 32. — 10 - 16. på fönster.
33. — 16. —
34. - 37. — 16.på björkstammar.
38. — 16. bl. gräs å fuktiga ställen.
39 - 43. — 17. på och vid Kajsaniemi dammarne.
44. — 17. på en sandvall vid Sörnäs
45. — 17. på Anemone nemorosa.
46 - 48. — 18. på spillning.
49 - 50. — 19. bl. gräs.
51. - — 19. på stenväggar.
52 - 53. — 20. på excrementer.
54 - 58. — 20. bl. gräs.
59. — 22. på Spiraea salicifolia
60. — 24. på fönster
61. — 25. på Spiraea salicifolia
62.- 66. — 26. bl. gräs och på Taraxacum officin
67. — 26. på ett svedjeland.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet