n199-177.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
811

[s] 811

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

Sållning under asparna vid rian.

1543 Omalium caesum Grav.
1544-1546 Amischa analis Grav.
1547 Sipalia
1548 Corticarina
1549 Anthicus antherinus L.

29 dec. 1951 Sållning under videbuskar vid mitten av Turkkibacka.

1550 Lathrimaeum atrocephalum Gyll.
1551 Stenus boops Ljungh

Sållning av ilandflutna växtdelar från den 9.12.1951 vid
mitten av Turkkibacka.

1552 Mycetoporus splandidus Grav.
1553 Sipalia circellaris Grav.
1554 Dasyglossa prospera Er.
1555-1558 Brachygluta haematica Leach
1559 Atomaria zetterstedti Zett.
1560 Dorytomus taeniatus F.

På murken granstubbe.

1561-1564 Pterostichus aethiops Panz.

Sållning av murken granstubbe.

1565 Elater erythrogonus Müll.
1566 Corticarina
1567 Corticarina gibbosa Hbst
1568 Corticarina

Från mossa och bark från murken granstubbe.

1569 Proteinus brachypterus F.
1570 Philonthus varius Gyll.
1571 Gyrophaena

Kirjautuminen

Kielet