n199-184.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
918

[s] 918

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

På berget framför stugan.

5626 Amara familiaris Duft.

BORGÅ, LÅNGÖR

18 juli 1961 Med slaghåv på Cakile maritima.

5627 Prosternon tesselatum L.
5628-5629 Brachypterolus pulicarius L.
5630-5631 Corticaria impressa Ol.
5632-5634 Phyllotreta undulata Kutsch.
5635-5702 Ceuthorrhynchus cakilis V. Hansen

Med slaghåv längs mitten av Långör.

5703-5706 Brachypterolus
5707 Coccidula rufa Hbst
5708 Phyllotreta vittula Redtb.
5709-5711 Psylliodes isatidis Heik.
5712-5715 Gymnetron antirrhini Payk.

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

19 juli 1961 Ur kläckningslåda med stockar från stående gran.

5716-5734 Polygraphus poligraphus L.
5735 Pityogenes chalcographus L.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

19 juli 1961 Ur kläckningslåda med stockar från liggande gran.

5736 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

Kirjautuminen

Kielet