n199-217.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
950

[s] 950

SIBBO, TALLHOLM

24 juli 1963 I nedgrävd burk vid vattentunnan.

6961 Epaphius secalis Payk.
6962 Staphylinus stercorarius Ol.

27 juli 1963 Vid kökstrappan.

6963 Conosoma marshami Steph.

I burk i sorkgång.

6964 Catops nigrita Er.
6965 Xantholinus angustatus Steph.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

27 juli 1963 Ur kläckningslåda med 3 år gammal granstock.

6966 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

SIBBO, TALLHOLM

28 juli 1963 Inomhus.

6967 Philonthus politus L.

30 juli 1963 I burk i sorkgång.

6968 Catops nigricans Spence
6969 Tachinus

BORGÅ, LÅNGÖR

30 juli 1963 Med slaghåv.

6970-6972 Phyllotreta
6973-6982 Phyllotreta nigripes F.
6983-6993 Psylliodes isatidis Heik.

Kirjautuminen

Kielet