n199-067.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
801

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 801

1070 Rhizophagus dispar Payk.
1071-1072 Cerylon ferrugineum Steph.
1073 Systenocerus caprea De G.

Under barken av en snett stående
grov, torr gran.

1074-1099 Crypturgus hispidulus Thoms.

Flygande.

1100 Strangalia quadrifasciata L.

SIBBO, KITÖ

4 aug. 1951 På liten asp vid vägen till båt-
bryggan.

1101 Saperda carcharias L.

Vid stranden.

1102 Otiorrhynchus

BORGÅ, ONAS, LAMMÖR

5 aug. 1951 Ur murket trä från en liggande
torr asp. Se nr 1022-1073

1103 Anisotoma humeralis F.
1104 Stenichnus exilis Er.
1105-1110 Ptiliolum croaticum Matth.
1111 Philonthus expectatus Smet.
1112 Phloeopora testacea Mannh.
1113-1114 Euplectus nanus Reich. 1113 E.kirbyi revelierei RH
1115 Euplectus fauveli Guill.
1116-1122 Euplectus
1116-1117 E.karsteni Reich. [← lisätty kynällä ↑]

Under barken av liggande, liten
rätt torr gran. Se nr 1003-1021

1123-1136 Cis punctulatus Gyll.
1137-1142 Ennearthron cornutum Gyll.

Kirjautuminen

Kielet