n199-072.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
806

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 806

1278 Atheta britteni Joy
1279-1281 Phloeopora testacea Mannh.
1282-1283 Platysoma
1284-1286 Corticarina 1285 C. gibbosa Hbst [lisätty kynällä]
1287-1291 Cerylon ferrugineum Steph.
1292 Cis alni Gyll.
1293-1300 Cis punctulatus Gyll.
1301-1303 Ennearthron cornutum Gyll.
1304 Orchesia fasciata Ill.
1305-1311 Xylita livida Sahlb.
1312-1321 Crypturgus hispidulus Thoms.

4 nov. 1951 Tagna som nykläckta. Se nr 1265-1321.

1322-1323 Xylita livida Sahlb.

BORGÅ, ONAS, LAMMÖR

4 nov. 1951 Från trämjöl från murken asp.

1324 Ptinella tenella Er.
1325 Pteryx suturalis Heer

KARSTULA

13 okt. 1951 Sållning av mossa under hög
björkstubbe med Poria-svamp.

1326-1327 Pteryx suturalis Heer
1328 Leptusa pulchella Mannh.
1329 Atheta fungi Grav.
1330 Atheta
1331-1333 Rhizophagus dispar Payk.
1334 Cis jacquemarti Mell.
1335 Cis punctulatus Gyll.

Under barken av liggande grov gran.

1336-1337 Olisthaerus substriatus Gyll.
1338-1359 Leptusa
1340-1342 Leptusa
1343 Rhizophagus

Kirjautuminen

Kielet