n199-090.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
824

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 824

Flygande vid landsväg.

2068 Aphodius rufipes L.

På landsväg.

2069 Byrrhus

Kläckt från puppa från liggande gran.

2070 Pissodes

På stående av Orthotomicus longi-
collis angripen tall.

2071 Bradycellus collaris Payk.
2072-2078 Plegaderus
2079 Plegaderus
2080 Paromalus
2081 Cerylon impressum Er.
2082 Pachyta
2083-2084 Orthotomicus longicollis Gyll.
2085-2086 Trypodendron lineatum Ol.

22 aug. 1952 På stående av Orthotomicus longi-
collis angripen tall.

2087-2093 Plegaderus
2094 Plegaderus
2095-2096 Hypophloeus fraxini Kugel.
2097 Hypophloeus longulus Gyll.
2098 Epuraea
2099-2100 Orthotomicus longicollis Gyll.
2101-2102 Trypodendron lineatum Ol.

Sållning av bark från en av Ortho-
tomicus longicoilis angripen och över-
given tall.

2103-2104 Phloeonomus
2105 Plegaderus
2106 Hypophloeus fraxini Kugel.
2107 Trypodendron lineatum Ol.

Kirjautuminen

Kielet