n199-121.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
855

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 855

3435 Magdalis
3436 Rhynchaenus

HELSINGE, LINNA GÅRD

29 juni 1954 Ur kläckningslåda med asp.

3437-3439 Saperda perforata Pall.

Kläckta ur puppor tagna från asp
fälld 21.6.1954.

3440-3441 Saperda perforata Pall.

SIBBO, TALLHOLM

29 juni 1954 På berget mellan villan och
båthuset.

3442 Harpalus latus L.
3443 Amara familiaris Duft.

30 juni 1954 På berget framför huset.

3444 Staphylinus caesareus Cederhj.

HELSINGE, LINNA GÅRD

30 juni 1954 Ur kläckningslåda med asp.

3445 Saperda perforata Pall.

2 juli 1954 Ur kläckningslåda med asp.

3446-3449 Saperda perforata Pall.

Kläckta ur puppor tagna från asp
fälld 21.6.1954

3450-3454 Saperda perforata Pall.

Kirjautuminen

Kielet