n199-129.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
863

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 863

SIBBO, TALLHOLM

28 aug. 1954 Från grankottar.

3652 Hylobius abietis L.

På fönstret i övre våningen.

3653 Mycetoporus

HELSINGE, LINNA GÅRD

28 aug. 1954 Ur kläckningslåda med asp från
föreg. år.

3654-3656 Quedius
3657 Euplectus nanus Reich.

10 okt. 1954 Ur mossa från asp.

3658-3659 Atheta orphana Er.
3660-3661 Phloeopora
3662 Atomaria bicolor Er.
3663 Atomaria analis Er.

Under buskar på strandbranten vid
Vanda å.

3664 Phyllodrepa nigra Grav.
3665 Atheta fungi Grav.
3666 Atheta picipes Thorns.
3667-3668 Dasyglossa prospera Er.
3669 Rhizophagus
3670 Rhinosimus
3671 Anthonomus planirostris F.

17 okt. 1954 I en mycket murken granstubbe.

3672-3677 Phosphuga atrata L.

Kirjautuminen

Kielet