n199-136.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
870

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 870

Under barken av murken grov björk.

3934 Scaphosoma agaricinum L.
3935 Eueonnus nanus Svhaum
3936-3937↓ Gyrophaena boleti L. 3937 nummer
3938 ↑Euplectus punetatus Muls. 3938 bytes !
3938-3939 Corticaria longicollis Zett.

SIBBO, TALLHOLM

15 juli 1955 På berget vid trappan.

3940 Staphylinus ophthalmicus Scop.

HELSINGE, LINNA GÅRD

16 juli 1955 Kläckta ur aspstock.

3941 Malthinus
3942-3943 Mycetochara flavipes F.
3944 Mycetochara axillaris Payk.

BORGÅ, HAXALÖ

16 juli 1955 Kläckt från klibbal.

3945 Orchesia micans Panz.

17 juli 1955 Se föreg.

3946 Orchesia micans Panz.

HELSINGE, LINNA GÅRD

18 juli 1955 Ur kläckningslåda med sälg.

3947 Rhyncolus

Sållning av bark från två år tidigare
fälld asp.

3948 Neuraphes helvolus Schaum
3949 Corticaria longicollis Zett.

Kirjautuminen

Kielet