n1-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
14-15

14.
Palmén 1863. Mäntsälä, Kangasala. Diptera
248-250 Juni 29. bl. gräs & blr
251-252 — 30. å blad af Caltha palustris
253-260 — 30 bl. gräs & å Ranunculus aeris
261-288 — 30. å Myrtillus nigr. Vaccin. vitis idaea Maj auth. Pteris & bl. gräs i skog.
289-291 Juli 1. bl. gr. & Ranunculus acris.
292-301 — 1. å Pteris, myrtillus etc i skog
302-309 — 3. bl. gr. mellan stockar å en gl sved.
310-316. — 3. — & nattblad.
317-321 — 5 D — & Ranunc. acris
322-358 — 5. å Pteris, Myrtillus. Vaccinium i skog

I. Kangasala
359-361 — Juli 19. bl. gr. & blr.
362-365 — — 25. D
366-369 Augusti 4. D

Diptera Tavastland 1864. Palmén

Tavastland (Luhtiala) 1864. [kolmio] gul nummer
No
1. Juni. 14. på fenster.
2. — 15. bl. gräs.
3. — 15. D & blr. å fuktiga ställen
4. — 16. i hagar & ängar.
5. — 17. D
6. — 17. å fuktiga ängar.
7. — 17. bl gräs i hagar.
8. — 18. D vid Aulango ängar.
9 — 18. D å fukt. ängar
10. — 19. å bjorkstammar i skog
11. — 18. bl. gräs.
12. — 20. D
13. — 20. D
14. — 21. å ängar vid Kirstula.
15. — 23 i hagar
16. — 25. å åkerrenar
17. — 26 å D & gräsbäckar.
18. — 29. bl. gräs, Ranuncler etc.
20 Juli 1. å Cerefolium sylvestre.
21. — 1. å björk.
22. — 2. å gräs & blr i löfskog.
23 — 2. å Cerefol. sylv. Carum Carvi.
24. — 2. i granskog å gräs- och mossbetäckta platser vid Aulango träsk
25. — 2. å blåbars & lingon ris vid D
26 — 2. å umbellater, ranunclar å åkerrenar.
27. — 2. å fuktiga sanka ängar.
28. — 2 bl gräs & blr (Camp. pat. Rumex, Ranunculus, Lychuis etc) å en sank kärr teg, fordom svedjad. vid Aulango torp.

Kirjautuminen

Kielet