n199-272.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
1005

[s] 1005

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

SIBBO, LÖPARÖ

28 aug. 1965 Sållning av borester från holkar som tömts på försommaren.

9412-9413 Microglotta pulla Gyll.
9414-9420 Gnathoncus buyssoni Auzat
9421-9422 Enicmus minutus L.

SIBBO, TALLHOLM

12 sept. 1965 I burk med ost i sorkhål.

9423-9424 Catops morio F.

Sållning av mossa med rester av döda sorkar.

9425-9426 Acrotrichis platonoffi Renk.
9427 Stenus clavicornis Scop.
9428 Stilicus rufipes Germ.
9429 Philonthus nigriventris Thoms.
9430 Atheta longicornis Grav.
9431 Atheta pilicornis Thoms.

LAURITSALA Ismo J. Holopainen

17 sept. 1965 Från rester av fiskgjusbo.

9432-9435 Microglotta picipennis Gyll.

HELSINGFORS Harry Krogerus

1965 Inomhus.

9436-9465 Lathridius constrictus Gyll.

Kirjautuminen

Kielet