n200-006.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1015

[numerot 10000 asti yliviivattu punaisella, 1 alkaen vihreällä. Kts. n200-003 -005]

[s] 1015

9982 Chaetocnema mannerheimi Gyll.
9983-9984 Pseudoscorpionida

Sållning av vinterbon av sork.

9985 Trichocellus placidus Gyll.
9986 Stenus geniculatus Grav.
9987 Conosoma pedicularium Grav.
9988 Tachyporus chrysomelinus L.
9989 Tachyporus scutellaris Rye
9990 Tachinus
9991-9995 Atheta fungi Grav.
9996 Atomaria berolensis Kr.
9997 Pseudoscorpionida

På och i en träbit som låg i ut-
fallsdiket vid Turkkibacka.

9998-9999 Bembidion lampros Hbst
10000 Bembidion gilvipes Sturm
1 Bembidion quadrimaculatum L.
2-4 Bembidion guttula F.
5 Oxytelus rugosus F.
6 Lathrobium fulvipenne Grav.
7 Amischa analis Grav.
8 Atheta britteni Joy
9-15 Atheta gregaria Er.
16-17 Atheta angustula Gyll.
18 Astilbus canaliculatus F.
19 Atomaria
20 Phyllotreta nemorum L.
21 Phyllotreta
22 Chaetocnema mannerheimi Gyll.

Sållning av driftmaterial vid
kanten av utfallsdiket vid Turkki-
backa.

23 Bembidion gilvipes Sturm
24 Bembidion quadrimaculatum L.
25 Bembidion guttula F.

Kirjautuminen

Kielet