n200-057.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1066

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1066

2293 Bolitochara lunulata Payk.
2294 Atheta euryptera Steph.
2295 Atheta nigripes Thoms.
2296-2297 Atheta celata Er.
2298 Atheta
2299 Atheta fungi Grav.
2300 Gnathoncus buyssoni Auzat

19 juli 1967 Ljusfångst 250W min. 9°

2301 Cercyon lateralis Marsh.
2302 Atheta euryptera Steph.
2303 Aphodius rufipes L.
2304 Aphodius borealis Gyll.

Ljusfångst 160W

2305 Malthinus biguttulus Payk.
2306 Aphodius borealis Gyll.

20 juli 1967 Ljusfångst 160W min. 10°

2307 Malthinus
2308 Malthinus
2309 Anaspis schilskyana Csiki
2310 Aphodius borealis Gyll.

Ljusfångst 250W

2311 Cercyon lateralis Marsh.
2312 Cryptopleurum minutum F.
2313 Atheta longicornis Grav.
2314 Malthinus biguttulus Payk.
2315 Malthodes
2516 Sericus brunneus L.
2317 Epuraea
2318 Atomaria apicalis Er.
2319 Aphodius rufipes L.

Kirjautuminen

Kielet