n200-089.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1097

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1097

Sållning av bark från av Hansenia
angripna tallstockar.

3516 Bolitochara lunulata Payk.
3517-3519 Cis punctulatus Gyll.
3520 Rhyncolus lignarius Marsh.

29 juli 1968 Ljusfångst 250W min. 110

3521 Amara apricaria Payk.
3522 Abdera triguttata Gyll.
3523 Aphodius lapponum Gyll.
3524 Aphodius rufus Moll

KÖKAR, IDÖ

31 juli 1968 Med slaghåv, dels längsmed
stränderna, dels i en dalgång med
ask och med markvegetationen huvud-
sakligen bestående av Spiraea ul-
maria.

3525 Anthophagus caraboides L.
3526-3528 Malthinus flaveolus Payk.
3529 Malthodes
3530-3532 Malthodes
3533-3534 Malachius aeneus L.
3535 Dasytes niger L.
3536-3557 Cateretes pedicularius L.
3558-3560 Corticarina gibbosa Hbst
3561 Corticarina fuscula Gyll.
3562 Coccinella 7-punctata L.
3563-3364 Propylaea 14-punctata L.
3565-3567 Anaspis frontalis L.
3568-3573 Lagria hirta L.
3574 Potosia cuprea s. metallica Hbst
3575-3576 Galerucella tenella L.
3577 Phyllotreta undulata Kutsch.
3578 Deporaus betulae L.
3579 Apion
3580-3582 Anthonomus rubi Hbst
3583-3585 Limobius borealis Payk.

Kirjautuminen

Kielet