n200-117.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1125

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1125

22 augusti 1969 Ljusfångst 250W min. 12°

4471-4472 Enochrus quadripunctatus v. sahlbergi Fauv.

INGÅ, KNIPHOLMEN J. Godenhjelm

år 1969

4473 Elater balteatus L.
4474 Lagria hirta L.
4475 Geotrupes stercorosus Scriba
4476 Potosia cuprea s. metallica Hbst
4477 Criocephalus rusticus L.
4478-4479 Callidium violaceum L.

SIBBO, TALLHOLM

12 september 1969 I nedgrävda burkar.

4480-4481 Carabus hortensis L.
4482 Othius punctulatus Goeze

13 september 1969 I burkar med ost i sorkgångar.

4483-4485 Philonthus chalceus Steph.
4486 Philonthus rectangulus Sharp

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

27 september 1969 Sållning av nästan torr.
halmblandad smådjursspillning.

4487 Philonthus rectangulus Sharp
4488-4492 Monotoma longicollis Gyll.
4493-4497 Anthicus floralis L.
4498-4504 Anthicus quisquilius Thoms.

Sållning av starkt halmblandad spill-
ning.

4505 Cercyon quisquilius L.

Kirjautuminen

Kielet