n200-119.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1127

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1127

Sållning av löv och barkbitar under
en torr asp.

4553 Bembidion gilvipes Sturm
4554 Dromius marginellus F.
4555 Dromius sigma Rossi
4556-4557 Phyllodrepa nigra Grav.
4558 Stenus carbonarius Gyll.
4559 Atheta pilicornis Thoms.
4560 Tachinus laticollis Grav.
4561 Anthicus antherinus L.
4562 Dorytomus affinis Payk.

Sållning av vid högvatten samman-
hopade växtdelar vid Vanda å vid
Turkkibacka.

4563 Ochthebius stockmanni B.-B.
4564 Lathrobius brunnipes F.
4565 Conosoma strigosum J. Sahlb.
4566 Amischa analis Grav.
4567 Atheta
4568 Atheta fungi Grav.
4569 Heterhelus scutellaris Heer
4570 Meligethes
4571 Atomaria berolinensis Kr.

HELSINGFORS, Helsingfors Zoologiska museum

28 november 1969 Kläckt ur larv funnen i en låda
med småfjärilar.

4572 Attagenus gloriosae F.

Kirjautuminen

Kielet