n200-132.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1140

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1140

Med slaghåv på Lotus corniculatus.

4802-4804 Apion cerdo Gerst.
4805 Apion loti Kirby

Med slaghåv framför stugan.

4806 Prosternon tesselatum L.
4807-4809 Ceuthorrhynchus contractus Marsh.

Med slaghåv längsmed stranden.

4810 Cantharis obscura L.
4811-4812 Rhagonycha limbata Thoms.
4813 Anaspis frontalis L.
4814 Apion flavipes Payk.

4815-4816 Nanophyes marmoratus Goeze

24 juni 1971 Ljusfångst 250W min. 7°

4817 Dasytes niger L.

I nedgrävd burk i skogsbrynet.

4818 Astilbus canaliculatus F.

I burk i sorkgång vid telefonstolpen.

4819 Olophrum assimile Payk.

26 juni 1971 I nedgrävd burk i skogsbrynet.

4820 Zyras lugens Grav.

I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

4821 Harpalus tardus Panz.

27 juni 1971 Ljusfångst 250W min. 8°

4822 Anisotoma axillaris Gyll.
4823 Lampyris noctiluca L.

Kirjautuminen

Kielet