n200-150.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1157

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1157

21 aug. 1971 Ljusfångst 250W min. 7°

5200 parasitstekel
5201 parasitstekel
5202 parasitstekel

Ljusfångst 160W min. 7°

5203 Atheta

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

21 aug. 1971 Med slaghåv på björk.

5204-5205 Chilocorus renipustulatus Scriba
5206-5208 Cryptocephalus pusillis F.
5209 Cryptocephalus pallidifrons Gyll.
5210-5214 Apion simile Kirby
5215 Polydrosus ruficornis Bonsd.

Med vattenhav från en längre upp från
stranden belägen vattensamling.

5216-5222 Hydroporus piceus Steph.
5223 Hydroporus tristis Payk.
5224-5226 Hydroporus melanocephalus Marsh.
5227 Agabus bipustulatus L.
5228 Anacaena limbata F.

I vattensamling med Typha.

5229-5231 Hydroporus piceus Steph.
5232-5233 Hydrobius fuscipes ssp. rottenbergi Gerh.
5234 Helophorus laticollis Thoms.

I hällkar.

5235-5245 Haliplus ruficollis De G.
5246 Hydroporus melanarius Sturm
5247 Potamonectes griseostriatus De G.
5248 Helophorus strigifrons Thoms.

Kirjautuminen

Kielet