n200-162.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1169

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1169

I nedgrävd burk vid skogsbrynet.

5571 Cryptophagus scutellatus Newm.

28 maj 1972 I nedgrävd burk vid brunnen.

5572 Hygrotus inaequalis

I nedgrävd burk vid höhögen.

5573 Corticaria impressa Ol.

3 juni 1972 I nedgrävd burk vid brunnen.

5574 Pterostichus

I burk med ost i sorkgång vid
telefonstolpen.

5575 Catops morio F.

I burk med ost i sorkgång vid näten.

5576 Olophrum assimile Payk.

I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

5577 Aleochara inconspicua Aubé

I nedgrävd burk vid höhögen

5578 Aleochara inconspicua Aubé
5579 Coccinella septempunctata L.
5580 Mantura chrysanthemi Koch

I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

5581 Amara communis Panz.
5582-5584 Aleochara inconspicua Aubé
5585 Agriotes obscurus L.
5586 Cytilus

Kirjautuminen

Kielet