n200-164.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1171

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1171

Med slaghåv nedanför stugan.

5607 Trichocellus placidus Gyll.
5608 Cantharis obscura L.
5609 Agriotes obscurus L.
5610 Coccidula rufa Hbst
5611 Phalacrus
5612 Chaetocnema
5613 Otiorrhynchus
5614-5615 Anthonomus rubi Hbst

Med slaghåv söderom stugan.

5616 Apion hookeri Kirby

Med slaghåv norrom stugan.

5617 Cantharis obscura L.
5618 Tachyporus
5619 Chaetocnema
5620 Sitona
5621 Apion ervi Kirby

6 juni 1972 På berget framför stugan.

5622 Amara montivaga Sturm

I vattentunna.

5623 Acidota crenata F.

På marken.

5624 Hylobius abietis L.

Med vattenhav i gräsbevuxen brack-
vattensamling nära udden.

5625-5626 Coelambus impressopunctatus Schall.

Kirjautuminen

Kielet