n200-173.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1180

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1180

Med slaghåv längsmed stranden.

5765-5766 Eusphalerum minutum F.
5767 Cyphon
5768-5771 Meligethes
5772 Meligethes
5773 Ptinus villiger Rtt.
5774-5776 Galerucella
5777-5781 Galerucella
5782 Phytodecta
5783-5785 Apion sedi Germ.
5786 Apion

SIBBO, TALLHOLM

21 juni 1972 Ljusfångst 250W min. 11°

5787 Aphodius borealis Gyll.

22 juni 1972 I burk med ost i sorkgång vid
näten.

5788 Corticarina

23 juni 1972 I burk med ost i sorkgång nära
telefonstolpen.

5789-5790 Catops morio F.
5791 Catops nigrita Er.
5792 Catops morio F.
5793 Sciodrepoides watsoni Spence

I lampkupan i köksfarstun.

5794 Phloeonomus

Inomhus.

5795 Callidium violaceum L.

Kirjautuminen

Kielet